Diskrimineringsbyrån Humanitas

Debatt: Eskilstuna Springpride – en fest för företagssponsorer?

Vi har med stolthet deltagit vid alla Eskilstuna Springpride som anordnats sen starten 2007. För oss och andra lokala föreningar som arbetar för HBTQ-rättigheter, för ett öppet samhälle där det inte spelar någon roll vem som är föremål för vems kärlek och för att motverka strukturell diskriminering, har det varit en självklarhet att delta vid en lokal Pridefestival som Eskilstuna Springpride.

Succesivt har Pridefirandet i Eskilstuna förändrats. Vi är glada när Pridefirandet tillåts växa och engagerar fler människor i kampen för HBTQ-rättigheter. Det är viktigt att företag, myndigheter och stora artister engagerar sig i frågan. Samtidigt blir vi oroliga när Pridefirandets själva syfte och historia, rättighetskampen, kommer i skymundan.

I år har Eskilstuna hotell- och restaurangförening, med Eskilstuna kommun som samarbetspartner, valt att slå ihop Springpride med Å-loppet. Arrangörerna menar att det är positivt att sammanföra två folkfester och bilda en större gemensam festival. Vi är oroliga att Eskilstuna Vårfestival kommer att urvattna Pride som arena för rättighetsarbete. När delar av HBTQ-rörelsen och andra ideella föreningar erbjuds delta som sponsorer av festivalen snarare än som självklara deltagare i arbetet för lika rätt och möjligheter upplever vi att utvecklingen går åt fel håll. Pride måste få vara både kamp och fest. Vi vet att vi är många som är beredda att bidra med både seminarier, kampanjer och föreläsningar men då behövs rätt förutsättningar.

Vi anser att människors ideella engagemang och föreningar som verkar för lika rättigheter och möjligheter bör utgöra grunden i en Pridefestival. Inriktningen mot ett företagsevent som Vårfestivalen skapar sämre förutsättningar för oss och andra mindre föreningar att delta. Var kommer folkbildningen, kampen och den ideella HBTQ-rörelsen in i bilden? Riskerar inte de ideella föreningarna att försvinna bredvid företag och myndigheter på dyra eventplatser?

//Diskrimineringsbyån Humanitas

 

För mänskliga rättigheter – mot diskriminering

Humanitas är en av 16 antidiskrimineringsbyråer och ingår i Riksorganisationen Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Humanitas verkar i Sörmland och Västmanland, med säte i Eskilstuna. Vi är religiöst- och partipolitiskt obundna och finansieras av såväl statliga som kommunala medel.

Vi arbetar mot alla former av diskriminering som är reglerad i svensk lag utifrån diskrimineringsgrunderna etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Kostnadsfri juridisk rådgivning, utbildningar och föreläsningar
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i diskrimineringsärenden. Du kan också boka utbildningar och föreläsningar kring diskriminering till din arbetsplats, din skola eller din förening.

Om du vill anmäla ett ärende eller få rådgivning så kan du kontakta oss på telefon eller via mail.