Diskrimineringsbyrån Humanitas

Årsmöteskallelse 2017

 

För mänskliga rättigheter – mot diskriminering

Humanitas är en av 16 antidiskrimineringsbyråer och ingår i Riksorganisationen Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Humanitas verkar i Sörmland och Västmanland, med säte i Eskilstuna. Vi är religiöst- och partipolitiskt obundna och finansieras av såväl statliga som kommunala medel.

Vi arbetar mot alla former av diskriminering som är reglerad i svensk lag utifrån diskrimineringsgrunderna etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Kostnadsfri juridisk rådgivning, utbildningar och föreläsningar
Hos Humanitas kan du få hjälp om du blivit diskriminerad. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i diskrimineringsärenden. Du kan också boka utbildningar och föreläsningar kring diskriminering till din arbetsplats, din skola eller din förening.

Om du vill anmäla ett ärende eller få rådgivning så kan du kontakta oss på telefon eller via mail.