ANMÄL DISKRIMINERING

Du kan anmäla ett ärende eller ställa en fråga genom att antingen fylla i formuläret nedan eller ringa oss på 016 - 13 23 25 alternativt skicka ett mail till info@humanitas.se. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Namn*

Adress

Telefon*

Din e-post*

Hur vill du att vi kontaktar dig?

Vem anmäler du?

Vilken eller vilka av diskrimineringsgrunderna kan kopplas till ditt ärende? (kryssa i en eller flera alternativ)
 Etnicitet Funktionsnedsättning Kön Könsidentitet/könsuttryck Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Ålder

Berätta kort om händelsen

Hur fick du vetskap om Humanitas?