Diskriminerad

Har du upplevt dig diskriminerad eller trakasserad? Eller vet du någon annan som har blivit det?

Du kan vända dig till oss för att kostnadsfritt få råd och stöd i diskrimineringsärenden.

 Här kan du läsa om vad du kan göra om du blivit diskriminerad, och hur Humanitas kan hjälpa dig.

Tips! Håll musen över ett kursivt ord så får du en förklaring av ordets betydelse.

Har du blivit diskriminerad i arbetslivet?
Kontakta din fackförening om du blivit diskriminerad på ditt arbete. De hjälper personer som blivit diskriminerade på arbetet. Men om du inte får hjälp av din fack-förening kan du kontakta oss på Humanitas. Du kan också kontakta oss om du inte är medlem i någon fackförening.  Här kan du läsa mer om vad diskriminering är.

Har du blivit diskriminerad i det övriga samhället?
Kontakta Humanitas om du blivit diskriminerad i det övriga samhället. Klicka här om du vill anmäla att du blivit diskriminerad. Du kan också ringa oss (016-13 23 25) eller skicka e-post (info@humanitas.se).

Gratis rådgivning
Vi ger dig gratis rådgivning och hjälper dig med ditt ärende. Vi kan till exempel kontakta den som diskriminerat dig. Om det behövs kan vi hjälpa dig att anmäla ditt ärende till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det är en myndighet som utreder diskriminerings-ärenden.

Vi har tystnadslöfte i all vår rådgivning.

Diskriminering enligt lagen
Ibland måste vi göra en utredning för att veta om du blivit diskriminerad enligt lagen. Vi kan bara hjälpa dig om diskrimineringen är kopplad till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Läs mer om diskrimineringsgrunderna här. Om du inte blivit diskriminerad enligt lagen kan vi berätta vem du ska kontakta för att få hjälp.

 

Klicka på länken till höger för att göra en onlineanmälan eller ring till oss på 016 – 13 23 25.

Om du vill läsa mer om vad diskriminering innebär så klicka på länkarna under Diskriminerad