Här är du skyddad

Var gäller skyddet mot diskriminering?
Diskriminering betyder att du blir dåligt behandlad, och att det kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Men du är inte skyddad mot diskriminering överallt. Du är till exempel inte skyddad i privatlivet.

Här kan du läsa om diskrimineringsgrunderna.

 

Här är du skyddad:

• I arbetslivet
• Inom skola och utbildning
• När du köper varor eller tjänster
• När du köper eller hyr bostad
• Inom hälsovården, sjukvården och socialtjänsten
• Offentlig samhällsservice
• Militär utbildning
• När du startar och driver företag
• Arbetsmarknads-politisk verksamhet/arbetsförmedlingen
• Medlemskap i organisationer för arbetsgivare eller arbetstagare

Tips! Håll musen över ett kursivt ord så får du en förklaring av ordets betydelse.