Jag känner mig diskriminerad

Om du upplever dig diskriminerad finns det lite olika sätt att agera. Här nedan kan du läsa mer om det och var du kan få hjälp. Du kan även läsa om hur vi på Humanitas hanterar ärenden hos oss.

Innan du går vidare kan det vara bra för dig att undersöka om det du har varit mer om uppfyller kriterierna för diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Om det finns bevis och/eller vittnen ökar möjligheterna att ta ditt ärende vidare och hjälpa dig att få upprättelse.

Liten Checklista för att se om det kan handla om diskriminering enligt lag:

Om du har svarat ja på alla frågor ovan finns det stora möjligheter att ta upp ditt ärende, eller göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan läsa mer om hur DO går vidare med anmälningar här.

Gäller ärendet en händelse i arbetslivet – kontakta facket

Om ditt ärende gäller arbetslivet så ska du kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen. Facket har företrädesrätt i diskrimineringsärenden, det betyder att det är facket som ska föra din talan i ärendet. Du kan också vända dig till din centrala fackliga organisation.

Om du inte är medlem i facket måste ärendet gå till domstol inom fyra månader från det att du fick reda på diskrimineringen för att lagen ska gälla.

Om du inte är medlem i facket eller om du känner att du inte får hjälp av facket kan du istället kontakta oss.

Vänd dig till Diskrimineringsbyrån Humanitas

Du kan anmäla att någon har diskriminerat dig och få gratis rådgivning hos oss. Vi hjälper dig med hur du kan gå tillväga med din situation.

I vissa fall krävs det mer än rådgivning. Då kan vi göra en opartisk utredning för att kontrollera om det har förekommit diskriminering enligt lag eller inte.

Efter det kan vi hjälpa dig att försöka lösa situationen. Det kan t.ex. vara att få upprättelse genom en ursäkt från den som missgynnat dig eller att hjälpa dig med en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Vi arbetar under tystnadslöfte, det betyder att ingen får veta om du vänder dig till oss om vi inte kommer överens om att gå vidare med en anmälan.

Vi ger juridisk rådgivning endast i diskrimineringsärenden

Vi utreder bara ärenden som gäller diskriminering. Om du behöver annan hjälp eller juridisk rådgivning ska du inte vända dig till oss. Vi kan däremot hjälpa till att hänvisa dig till rätt instans om du är osäker på var du ska vända dig eller ge dig råd och tips hur du kan gå vidare på egen hand.

Bilden beskriver hur ärendegången på ett ärende ser ut:

Ärendegången hos Humanitas.png

Om du vill komma i kontakt med oss kan du göra en anmälan genom att klicka på Anmäl diskriminering i högerspalten på hemsidan, eller via info@humanitas.se

Diskrimineringsombudsmannen har listat andra som du kan vända dig till, utöver de som vi har nämnt, läs hela listan här