Vad är diskriminering?

Diskrimineringslagen
I diskrimineringslagen regleras vad som är diskriminering, vilka grunder som täcks av skyddet och var skyddet gäller.

Vad betyder diskriminering?
En förenklad beskrivning av vad diskriminering innebär är att en person blir sämre behandlad än någon annan och att det har samband med någon av de diskrimineringsgrunder som är skyddade i svensk lag. Diskrimineringsskyddet gäller bara på utvalda samhällsområden. Du kan alltså inte bli diskriminerad enligt lag om händelsen inte sker där lagskyddet finns.

Det finns också olika typer av diskriminering, du kan t.ex. bli direkt eller indirekt diskriminerad eller bli utsatt för trakasserier som har samband med diskriminerings-grunderna.

Vill du läsa mer så klicka dig vidare på flikarna under Diskriminerad