Nätityder

NÄTITYDER  – ETT JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT

Nätityder är ett jämställdhetsprojekt som handlar om trakasserier och hat på nätet med fokus på kön och sexualitet. Humanitas drev projektet under två år, med hjälp av bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och avslutades i mars 2016. Inom projektet har vi hållit utbildningar om ämnet samt gett tips på hur en kan arbeta mot hat på nätet, något som fortfarande är möjligt att boka efter projektets slut. Vår huvudsakliga målgrupp under projektets första år var skolpersonal och elever på gymnasieskolor, men vi riktade oss även till exempelvis arbetsplatser, idrottsföreningar med mera. Under andra året utökade vi samarbetet med idrottsrörelsen och träffade både ungdomsledare och idrottskonsulenter. Vi har under åren också verkat för att frågan om näthat lyfts och arbetas med i fler delar av samhället, till exempel genom att anordna två heldagskonferenser i samverkan med Mälardalens Högskola.

Läs mer om projektet längst ner på sidan och tveka inte att höra av er om ni har några frågor!

Avslutningskonferens Stoppa näthatet-verktyg för framtiden

Den 9 februari 2016 anordnade vi tillsammans med och på Mälardalens högskola en heldag med fokus på näthat och hur vi kan arbeta mot det. Ett femtiotal deltagare fick fundera på vad ett nätdrev egentligen är och när det slutar att vara åsikter, samt lära sig mer om vilka konsekvenser det kan få för de som drabbas av det. Ida Östensson, från Fatta! och Make Equal, och Sofia B Karlsson, som arbetat med AIK:s Fotboll för alla och nu på RFSL höll parallella workshops. De berättade både om sina egna, personliga erfarenheter av att bli utsatta för näthat och hot, samt hur vi kan jobba på olika sätt för att komma åt problemen- som de menar många gånger grundar sig på en bristande jämställdhet och maskulinitetsnormer.

DSC03659

            Ida Östensson och Sofia B Karlsson efter konferensen. 

Dessutom fick vi en videohälsning från forskaren och pedagogen vid Umeå universitet, Elza Dunkels. Den kan du se här nedan.

Om projektet

Mellan mars 2014- mars 2016 drev vi ett projekt kallat Nätityder- ett jämställdhetsprojekt mot näthat och nättrakasserier med koppling till kön och sexualitet. Projektet genomfördes med medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under projektets första år gjordes en kartläggning, framställde ett utbildningsmaterial för skolor och en mobilapplikation om trakasserier på nätet. Projektet genomfördes i samverkan med skolor i Sörmland och Västmanland, och den huvudsakliga målgruppen har varit skolpersonal och gymnasieelever. Under 2015 breddas målgruppen, och för att sätta igång det arbetet ordnade vi i februari en konferens om näthat, genus och sexism i syfte att sprida vår kunskap vidare.

Varför är projektet viktigt?

Internet är idag en självklar del av många människors vardag, och erbjuder många möjligheter till information och social samverkan. I takt med denna utveckling har det dock också uppmärksammats att nättrakasserier och näthat är en del av framförallt många tjejers och kvinnors vardag. Tjejer och kvinnor vittnar om näthat som riktar in sig på ens kropp, utseende och sexualitet. Vissa blir direkt drabbade, medan andra förhåller sig till nättrakasserierna och näthatet på olika sätt i sitt internetanvändande. Detta gör det till ett generellt jämställdhetsproblem och åtgärder för att minska nättrakasserier och näthat måste ha ett genusperspektiv. Genom att belysa de attityder och värderingar som ligger till grund för nättrakasserier på grund av kön eller sexualitet, kan vi också göra någonting åt dem och få dem att minska.

Hur genomfördes projektet?

Under projektets första fas gjordes en kartläggning av nättrakasserier och näthat med fokus på kön, sexualitet och makt. Detta genomfördes tillsammans med referensgrupper av elever och lärare genom att prata om attityder på nätet och om hur både samhället och skolan kan arbeta för att nätet ska bli en schysst plats att vara på. Kunskapen från detta tillsammans med tidigare forskning på ämnet la grunden till det utbildningsmaterial som sedan togs fram under hösten 2014.

Under andra året höll vi framför allt utbildningar utifrån vårt material. Vi träffade fler målgrupper än skolan, både idrottsföreningar och andra föreningar, i Eskilstuna, Västerås, Nyköping, Vingåker och Katrineholm. Materialet kan användas av skolpersonal som kunskapsstöd för att arbeta med näthat och jämställdhet i skolan, men kan likväl vara till hjälp inom andra yrkeskategorier. Det går bra att höra av sig till oss om ni är intresserade av att boka in oss för en utbildning, och det går också att ladda ner materialet i PDF-format längre ner på denna sida.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till info@humanitas.se eller ring 016- 13 23 25.

Ladda ner vårt material här: Nätityder

 

Kommentera