Verksamhet

Juridisk rådgivning
Diskrimineringsbyrån Humanitas erbjuder dig råd och stöd om du blivit diskriminerad. Vi gör opartiska bedömningar om diskriminering enligt lag har skett eller inte och väljer sen tillsammans med dig hur vi går vidare. Vi kan hänvisa dig till rätt instans, hjälpa dig med medling eller utreder på annat sätt diskrimineringsärenden. Vi arbetar med tystnadslöfte och rådgivningen är kostnadsfri. Vi strävar efter att lösa individärenden på ett lokalt plan. I vissa fall kan det vara nödvändigt att anmäla händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Förebyggande arbete – information och utbildningar
Ett viktigt arbetsområde är det förbyggande arbetet. Det är viktigt för att motverka uppkomsten av diskriminering. Därför föreläser och utbildar vi kring ämnen som rör diskriminering, normer och fördomar. Vi föreläser på olika kommunala verksamheter, på myndigheter eller företag. Föreläsningarna kan anpassas efter verksamhetens behov.

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar och föreläsningar!

 

Opinionsbildning
Det är viktigt att belysa frågor som rör mänskliga rättigheter för att fler ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Vi deltar därför i media och vid evenemang som rör diskriminering och mänskliga rättigheter, t.ex. Eskilstuna Springpride och Stockholm Pride. Vi arrangerar också egna evenemang som lyfter diskrimineringsfrågor, t.ex. föreläsningsserier och Dagen mot Diskriminering.

Regionalt och nationellt samarbete
Det finns för närvarande 17 antidiskrimineringsverksamheter i Sverige. Alla utom två av dem ingår i det nationella samarbetet Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Inom nätverket träffas vi två gånger per år, då olika former av samarbete diskuteras, t.ex. kring politikerveckan i Almedalen och Stockholm Pride.

Ibland vi också en gemensam kampanj där vi fokuserar på en fråga som rör diskrimineringsområdet. Tidigare år har vi jobbat med olika teman såsom diskriminering i arbetslivet, då byråerna informerade och utbildade fackförbund både lokalt och centralt; kön med särskilt fokus på föräldranormen samt islamofobi som ledde till den uppmärksammade distributionen av preparatet Islamofobil till riksdagsledmöter och till lokala politiker.

Utöver det nationella samarbetet deltar Humanitas även i ett samarbete med övriga byråer som verkar i mellersta Sverige; Region Mitt. Dessa byråer träffas oftare och genomför mindre gemensamma projekt.

Under 2008 genomfördes en granskning av samtliga arbetsannonser på Arbetsförmedlingens hemsida för de regioner som ingick i samarbetet. Exempelvis undersöktes formuleringar som utesluter vissa grupper och potentiellt diskriminerande formuleringar.

Sveriges Antidiskrimineringsbyråers gemensamma hemsida hittar du här!