10 oktober: Internationella Världsdagen för psykisk hälsa

Föreläsning: Om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa

Var fjärde med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemött inom vården.  Samma antal väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på sin arbetsplats. Nästan varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de väl berättat. Ett flertal studier har visat att personer med ohälsa blir stigmatiserade och diskriminerade till följd av existerande fördomar och stereotyper i samhället. Vi vet att mörkertalet är mycket större. Att psykisk ohälsa ofta upplevs som något skamfullt är ett av skälen till att det finns ett gap mellan den upplevda diskrimineringen på grund av psykisk ohälsa och antalet anmälningar som kommer in.  

Den 10 oktober kommer vi vara med på Världshälsodagen som arrangeras av Balans Sörmland i Fors församlingshem. 

Olika spännande aktörer kommer att presentera sina verksamheter och berättar om hur de jobbar med psykisk (o)hälsa. Under vår mini-föreläsning vill vi informera dig om vilka olika former diskriminering kan ta, vart du kan vända dig och hur viktigt det är att våga anmäla. 

När? 10 oktober, kl 14:30-19:30
Var?  Fors församlingshem, Kyrkogatan 16, 632 20 Eskilstuna
Vi föreläser mellan kl 16:10 och 16:30.

Hela programmet hittar du här.

Hoppas vi ses där!