INKLUDERA MERA 2019! Konferens i Eskilstuna & Västerås

Vi finns på plats!

Inkludera Mera kommer i år att ta ett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring. FN lyfter fram psykisk ohälsa som en av våra mest omfattande och komplexa samhällsutmaningar. Psykisk ohälsa slår hårt mot individer såväl som mot arbetsgivare. För att hantera utmaningen krävs att vi bygger kunskap, tänker nytt och agerar tillsammans.

Vi kommer inspireras av goda exempel och framgångsrika initiativ samt ges verktyg för hur vi kan arbeta för att främja hälsa och välbefinnande. Vi kommer även att få ta del av spännande forskning på området och få lyssna till ledande röster från såväl det offentliga och näringslivet för hur de vill hantera den här utmaningen.

Diskrimineringsbyrån är i år medarrangör och kommer att finnas på plats som utställare i både Eskilstuna och Västerås.

 

Eskilstuna
16 oktober 2019, klockan 09.00-15.45
Elite Stadshotell, Eskilstuna

Västerås
23 oktober 2019, klockan 09.00-15.45
Aros Congress Center, Västerås