Nej till slöjförbud

För några veckor sedan gick Moderaterna i Eskilstuna ut med förslag om att utreda ett sjöjförbud i för- och grundskolan.

Diskrimineringsbyrån ställer sig skarpt kritiska till Moderaternas förslag. Förslaget paketeras som ett värnande om unga tjejer men riskerar att spä på en utsatthet för muslimer i Eskilstuna som redan idag får utstå kränkningar, fördomar och hat i samhället. Ingen ska tvingas att bära slöja, allra minst barn, men ett förbud riskerar att öka utanförskapet och utsattheten ytterligare hos en redan utsatt grupp. Vår bedömning är att ett slöjförbudet skulle innebära en direkt överträdelse mot den svenska diskrimineringslagen.

/Diskrimineringsbyrån Humanitas