ÖPPEN UTBILDNING

ÖPPEN UTBILDNING
Var börjar vi? Jämlikhetsarbete i praktiken

Varför är det viktigt med jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen? Det finns ett lagkrav som säger att du ska arbeta med aktiva åtgärder, men framför allt handlar det om att vara en arbetsplats som är inkluderande och icke-diskriminerande. Arbetet med jämlikhet och inkludering ökar verksamhetens konkurrenskraft. Cirka 60% av akademiker som står i början av sin karriär söker ett bra ledarskap på en arbetsplats, 29% av dessa väljer sin framtida arbetsplats efter värderingar och kultur. Dessutom tillbringar vi människor väldigt mycket av vår tid på jobbet och det därför av stor vikt att det är helt enkelt en plats där alla känner sig välkomna och trygga.  

Oftast fattar vi beslut som vi inte reflekterar särskilt mycket över. Ibland döljer sig omedvetna fördomar bakom vårt beslutsfattande, vilket kan ha stor påverkan på vår förmåga att behandla alla medarbetare på arbetsplatsen på ett likvärdigt sätt.  

Under utbildningen får du konkreta verktyg för att identifiera samt aktivt motverka invanda dolda tankemönster och beteenden. Du kommer även få praktiska exempel och inspiration kring hur du kan hantera kränkande beteende inom den egna organisationen. 

Antal deltagare till denna utbildning är begränsat till 12 personer för att alla deltagare ska få möjligheten att dela sina tankar och åsikter. 

Utbildningens innehåll:

  • Identifiera dolda fördomar på arbetsplatsen  
  • Bakomliggande orsaker till diskriminering 
  • Få konkreta verktyg och metoder att motverka fördomar och diskriminering 
  • Lär dig att bemöta och hantera kränkande och diskriminerande beteende 

Utbildningen är till för dig som:

  • Jobbar som chef, ledare, har personalansvar eller leder ett team 
  • Vill skapa en arbetsplats som är inkluderande för alla medarbetare 
  • Vill få konkreta verktyg och metoder för att motverka diskriminering 
  • Vill bli uppdaterad kring aktuell forskning på området och hur teori kan omvandlas till praktik 

Datum: 6 november
Tid: kl 9:00-11:00
Plats: Vårt kontor på Gamla Tullgatan 3, 632 20 Eskilstuna
            Lokalen är rullstolsanpassad. Vi tillgänglighetsanpassar efter dina behov, men meddela oss gärna i förväg. 
Anmälan: Anmälningsformuläret hittar du här
Kostnad: 100 SEK (avgift för fika och utskrifter)

VÄLKOMMEN!