Pressmeddelande: Inkomstkrav kan vara diskriminering

Majoritetens beslut om inkomstkrav för att hyra bostad i några av Eskilstunas stadsdelar kan vara diskriminering, det menar Diskrimineringsbyrån Humanitas.  

Att inte kunna söka bostad på grund av att man får försörjningsstöd, etableringsstöd eller sjukpenning drabbar vissa grupper hårdare. Särskilt ser vi att detta kan vara en risk för diskriminering mot personer med funktionsnedsättning eller mot nyanlända, säger Adam Määttä, verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån.

I befolkningen är sysselsättningsgraden 80 procent. Bland personer med funktionsnedsättning är den 64 procent. För nyanlända som får etableringsstöd blir det omöjligt att söka bostad i dessa områden. Ett inkomstkrav försvårar eller omöjliggör därför för dessa personer att söka bostad i det kommunala bostadsbolaget.  

Vi vill se att privata fastighetsägare lättar upp sina inkomstkrav och gör det enklare för dessa grupper att hitta en bostad. Kommunens beslut sänder signalen att detta är ett okej förhållningssätt och därmed ökar risken för diskriminering i hela kommunen, säger Adam Määttä. 

Ett generellt inkomstkrav är ett uthyrningskriterium som kan räknas som indirekt diskriminering, även om kravet inte skriftligen riktar sig mot vissa individer. Indirekt diskriminering är en form av diskriminering som regleras av svenska diskrimineringslagen.

Fakta
Sju diskrimineringsgrunder regleras av diskrimineringslagen. Etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryckreligion, sexuell läggning och ålder.