Samhällsevolution – affärsplan Eskilstuna

Diskrimineringsbyrån gör Samhällsevolution!

Diskrimineringsbyrån är stolta att under hösten delta i Affärsplan Eskilstuna, i gruppen Samhällsevolution. Vi hoppas kunna bidra med vår kompetens inom antidiskriminering och våra erfarenheter från det civila samhället. Vi hoppas såklart på att detta kan leda till praktiska insatser för att fler ska tillgodogöras sina rättigheter och få vara en del av samhället.

”I Eskilstuna finns klyftor inom staden, beroende på i vilket område du bor i. Arbetslösheten är hög i Eskilstuna och den är särskilt hög i vissa delar. En del står idag långt ifrån arbetsmarknaden och saknar efterfrågad kompetens. Men det betyder inte att de saknar vilja, engagemang och en annan typ av kompetens. Vi vill samla alla goda krafter (näringsliv, föreningsliv, kommun mm) för att bygga en stad med integration där vi lär och lär ut, tycker olika och är överens, delar perspektiv och får nya.”

Här kan du se en film från Kickonträffen

Läs mer om arbetet här!