Seminarium om bostadsdiskriminering

För sex år sedan bjöd vi på Diskrimineringsbyrån in de större bostadsföretagen i Eskilstuna för att diskutera lika rättigheter och likabehandling på bostadsmarknaden. Startskottet var Radio Sörmlands avslöjande om diskriminering på bostadsmarknaden. Nästan hälften av de uppringda bostadsbolagen hade gett fler och bättre erbjudanden till Sara än till Khalida. Satsningen utmynnade bland annat i projektet Vägar till rättigheter och ett seminarium som leddes av Diskrimineringsombudsmannen (DO), i samråd med bland annat SABO och Fastighetsägarna.

Nu följer vi upp projektet genom en morgonutbildning på Elite Hotel Eskilstuna. Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Malmö mot diskriminering välkomnar vi dig som arbetar med bostadsfrågor till två halvtimmespass om diskriminering på bostadsmarknaden och vad vi kan göra för att motverka detta.

När: 3/4 kl.08:30-10:00
Var: Elite Hotel Eskilstuna
Kostnad: 500 kr/person*

https://www.facebook.com/events/403365723755901/

Anmäl dig via: https://goo.gl/forms/npYnLoX5macc6At83

*Momsfritt eftersom Diskrimineringsbyrån är en ideell förening. Anmälan är bindande, vid återbud senare än 14 dagar innan utbildningstillfället debiteras hela kursavgiften.

Ellen Forsblad, jurist på Malmö mot diskriminering
Vad är diskriminering och hur ser läget ut på bostadsmarknaden? En grundkurs i diskrimineringslag med aktuella fallexempel.

Anna Ericsson, utredare på DO
Om bristen på transparens samt förutsägbarhet i förmedlingssystemen. Förekommer diskriminerande uthyrningskriterier och hur undviker vi att uthyrningskriterier tillämpas diskriminerande?

Varmt välkomna!