Välkommen Funktionsrätt Eskilstuna

Så mycket kul som händer hos oss just nu. Nu välkomnar vi Funktionsrätt Eskilstuna som ny medlem hos oss på Diskrimineringsbyrån.

Funktionsrätt Eskilstuna, tidigare ESOF, är en samarbetsorganisation för funktionshinderföreningar i staden. Organisationen arbetar för att verka för dess medlemsföreningars intressen gentemot kommunen och för att på olika sätt bedriva utbildnings- och informationsverksamhet på området.

Funktionsrätt var medlem i vår förening för många år sedan och vi är mycket glada över att nu välkomna organisationen tillbaka. Tillsammans blir vi en ännu starkare röst för mänskliga rättigheter, likvärdighet och jämlikhet i Eskilstuna.