Studiecirkel med Humanitas – lär dig mer om dina rättigheter!

HUMANITAS ANORDNAR STUDIECIRKEL

Nu kan du som bor i Sörmland och vill lära dig mer om mänskliga rättigheter kopplat till diskriminering anmäla dig till höstens studiecirkel Rättighetskollen! Diskrimineringslagen och -grunderna blir vårt ramverk och genom diskussion och olika övningar undersöker vi hur normer, makt och diskriminering egentligen fungerar. Du får veta mer om dina rättigheter och hur du kan agera om du eller någon i din närhet känner sig orättvist behandlad.

Studiecirkeln är kostnadsfri och omfattar fem träffar á tre studietimmar/träff. Vi träffas digitalt eller fysiskt och du kan välja mellan dag- och kvällstid.

FRÅGOR? Om du har frågor om studiecirkelns innehåll kan du kontakta oss på info@humanitas.se

ANMÄLAN: Du anmäler dig genom att kontakta ABF Sörmland via e-post på info.eskilstuna@abf.se eller på telefon 016-16 67 00.