Datum för studiecirkeln Rättighetskollen!

HUMANITAS ANORDNAR STUDIECIRKEL TILLSAMMANS MED ABF SÖRMLAND!

Nu kan du som bor i Sörmland och vill lära dig mer om mänskliga rättigheter kopplat till diskriminering anmäla dig till höstens studiecirkel Rättighetskollen! Diskrimineringslagen och -grunderna blir vårt ramverk och genom diskussion och olika övningar undersöker vi hur normer, makt och diskriminering egentligen fungerar. Du får veta mer om dina rättigheter och hur du kan agera om du eller någon i din närhet känner sig orättvist behandlad. Studiecirkeln är kostnadsfri och omfattar fem träffar. Vi träffas centralt i Eskilstuna i lokaler anpassade efter situationen med corona.

 

🔶 NÄR? 29/10, 5/11, 12/11, 19/11 och 26/11, klockan 18-20.
🔶 VAR? Centralt i Eskilstuna i lokaler anpassade för situationen med corona. (mer information kommer senare, beroende på deltagarantal)
🔶 HUR? Kontakta oss på info@humanitas om du vill anmäla dig eller har frågor om studiecirkeln.