Styrelsen

Diskrimineringsbyrån är en ideell förening som styrs demokratiskt av dess medlemmar. Varje år väljs en ordförande och en styrelse under föreningens årsmöte. Till styrelse 2017 valdes:

Ordförande

Isabel Jansson
Kommunstrateg kommunikation, Eskilstuna kommun
ordforande@humanitas.se

Ledamot

Inger Gunnarsson
HR-strateg, Polismyndigheten

Ledamot

Anne-Li Gustafsson
HR-konsult, Eskilstuna Kommun

Ledamot

Sara Molander
Chef utrednings- och strategiavdelningen, Flens kommun

Ledamot

Jörgen Danielsson
Programansvarig för studier, Socialdemokraterna