STYRELSEN 2021

Ordförande

Isabel Jansson, Eskilstuna
Kommunstrateg kommunikation, Eskilstuna kommun

Ledamot

Anita Pettersson, Eskilstuna
Pensionär, tidigare bland annat kommunstrateg, Eskilstuna kommun

Ledamot

Sara Molander, Eskilstuna
Chef utrednings- och strategiavdelningen, Flens kommun

Ledamot

Leif Thorstensson, Torshälla
Idrottsutvecklare, Svenska Parasportförbundet

VERKSAMHET