Workshops med Tjejjouren Meja

Workshops om sexuella trakasserier och sexuellt våld

Under hösten gör Diskrimineringsbyrån en satsning tillsammans med Tjejjouren Meja i Eskilstuna. Vi kommer tillsammans att hålla workshops om sexuella trakasserier och sexuellt våld på samtliga årskurs 8 på Engelska skolan i Eskilstuna. Upplägget innebär att vi träffar varje klass vid tre tillfällen där vi dels informerar men främst har en dialog med eleverna, och där eleverna själva ska vara delaktiga i arbetet. Vi tycker att det är väldigt positivt av Engelska skolan att vi får möjlighet till denna insats!