Våra utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar med utgångspunkt i rådande diskrimineringslagstiftning men har ett starkt fokus på de bakomliggande orsakerna till diskriminering.

Utbildningarna genomsyras av vår expertis kring lagstiftning, normkritik, intersektionalitet och annan relevant teori på området. Genom att ha ett genomgående maktperspektiv syftar vår utbildningsverksamhet till att belysa både den juridiska och den strukturella diskrimineringen.

Diskrimineringsbyrån har bland annat hållit heldagsutbildningar med Västerås stads kontaktcenter och Sörmlands kollektivtrafikmyndighets personal och chefer. Vi har diplomerat Öron-, näsa- och halskliniken i Sörmland i antidiskriminering och HBTQ-frågor och vi utbildar årligen skolklasser och skolpersonal i hela Västmanland och Sörmland.

Boka utbildning

För att boka utbildning, ring 016-13 23 25 eller kontakta oss på info@humanitas.se.

Diskrimineringsbyrån höll en mycket intressant utbildning om ett likvärdigt bemötande och HBTQ-frågor för vår personal på ÖNH-kliniken. Föreläsaren var saklig, påläst och kunnig och utbildningen var intressant att lyssna på. Vi är mycket nöjda och rekommenderar andra verksamheter att genomgå utbildningen.

Malena Nilsson

Enhetschef, leg. Audionom

Bra genomförd utbildning. En bra blandning mellan teori och samtal varvat med praktiska övningar och reflektioner

Medarbetare

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Snygg presentation. Intressant innehåll och bra underlag till det dagliga arbetet med bemötande. Jag hade ingen aning om de sju fastställda diskrimineringsgrunderna, tack!

Medarbetare

Kontaktcenter Västerås stad