UTBILDNING

DINA RÄTTIGHETER – VÅRT UPPDRAG!

Ett av Humanitas viktigaste uppdrag är att arbeta förebyggande – för jämlikhet och mot diskriminering. Det gör vi genom utbildning och informationsspridning inom ett flertal olika områden med koppling till likabehandlingsarbete och diskrimineringslagen. Vi vänder oss till både till offentlig, privat och ideell sektor och erbjuder ett brett utbud av kunskapshöjande insatser, från kortare informationsföreläsningar till processutbildningar. Varje insats utformas i dialog med beställaren och det finns alltid möjlighet att skräddarsy upplägget efter just er verksamhets förutsättningar och behov.

SKOLPASS

Vi erbjuder målgruppsanpassade skolpass om normer och diskriminering för elever på högstadiet och gymnasiet i Västmanland och Sörmland.

DE HORISONTELLA PRINCIPERNA – jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Detta är ett skräddarsytt utbildningspaket som vänder sig till projekt som beaktar de horisontella principerna genom att bidra till en ökad jämställdhet, en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och en minskad diskriminering på arbetsmarknaden.

MER INFORMATION OCH BOKNING

För bokningsförfrågningar eller mer information om vad vi kan erbjuda, kontakta utbildningsansvarig Amélie Poletti Lundström på amelie@humanitas.se eller via telefon: 070-3942325.