DISKRIMINERINGSBYRÅN HUMANITAS I MEDIA

Diskrimineringsbyrån Humanitas arbetar proaktivt med opinionsbildning. Vi publicerar kontinuerligt debattartiklar, såväl själva som tillsammans med andra organisationer i MR-nätverk. Nedan följer länkar till ett flertal av de debattartiklar vi publicerat och intervjuer som vi medverkat i. Sidan uppdateras löpande.

Altinget, 12 april 2024

Vi skriver tillsammans med 20 civilsamhällesorganisationer om Sveriges bristande tillämpning av mänskliga rättigheter.

Läs debattartikeln här.

Aftonbladet, 16 februari 2024

Vi skriver tillsammans med 14 antidiskrimineringsbyråer om riskerna med kortare remissrundor och snabbutredningar – ”Snabbutredningarna är ett hot mot demokratin”

Läs debattartikeln här.

Ttela och Bohuslänningen, 14 februari 2024

Tillsammans med 15 antidiskrimineringsbyråer publicerades en debattartikel om bristande tillgänglighet i skolan – ”Omfattande diskriminering i svenska skolor”

Läs debattartikeln här.

Öppet brev, 2 maj 2023

Tillsammans med 47 MR-organisationer publicerades ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om MR-institutet – ”Öppet brev till statsminister Ulf Kristersson”

Läs brevet här.

Dagens nyheter, 29 april 2023

Tillsammans i en debattartikel skriver 10 diskrimineringsbyråer om SD:s förhållningssätt till diskrimineringslagen – ”SD har inte begripit diskrimineringslagen”.

Läs debattartikeln här.

Dagens samhälle, 18 april 2023

18 diskrimineringsbyråer tillsammans med DO publicerade en artikel om diskriminering i offentlig sektor – ”Diskrimineringslagen behöver utvidgas”.

Läs debattartikeln här.

VLT, 5 april 2023

Med anledning av skolors förbud mot att barn deltar i ramadan under skoltid publicerade Humanitas en debattartikel – ”Förbud mot fasta kan vara diskriminering”.

Läs debattartikeln här.

Altinget, 4 november 2022

15 diskrimineringsbyråer skrev tillsammans en debattartikel om risken för diskriminering utifrån Tidöavtalets innehåll – ”Regeringen undergräver rättssäkerheten”.

Läs debattartikeln här.

Dagens Arena, 23 februari 2022

Diskrimineringsbyråerna publicerade en gemensam debattartikel om vikten av att skolan anpassas för de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ”Följ lagarna och förändra skolan!”.

Läs debattartikeln här.

P4 Sörmland, 10 februari 2022

Vår jurist Helena Dzabic uttalade sig i en radiointervju med anledning av att fler anmälningar skett utifrån diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning – ”Fler anmäler diskriminering på grund av funktionsnedsättning”.

Lyssna på inslaget här.

Svenska Dagbladet, 5 september 2021

24 människorättsorganisationer skrev under en gemensam debattartikel med anledning av förslaget om att förbjuda rasistiska organisationer. Skribenterna understryker faran med ett sådant beslut – ”Nej till förbud mot rasistiska organisationer”.

Läs debattartikeln här.

Eskilstunakuriren, 5 september 2021

”Humanitas: Inkomstkrav för bostad kan vara diskriminering”.

Läs artikeln här.

Altinget, 19 mars 2021

I en debattartikel publicerad gemensamt med 20 människorättsorganisationer betonas vikten av att Sverige inrättar ett oberoende institut för mänskliga rättigheter – ”Gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter”.

Läs debattartikeln här.

P4 Sörmland, 19 februari 2019

Radioinslag i P4 Sörmland angående att Humanitas anlitats för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier i skolan – ”Arbetet mot sexuella trakasserier – skolor tar in experthjälp”.

Lyssna på inslaget här.

Svenska Dagbladet, 29 juli 2018

Ett flertal diskrimineringsbyrårer lyfte i en debattartikel svårigheten med att driva fall juridiskt på grund av resursbrist – ”Svårt att få hjälp för den som diskriminerats”.

Läs debattartikeln här.

P4 Sörmland, 27 september 2017

Före detta verksamhetsansvarig Daniela Polhage intervjuades i P4 angående projektet antirasistisk höst – ”De satsar på antirasism i höst”.

Lyssna på inslaget här.

P4 Sörmland, 22 januari 2014

Linda Thomsen från Humanitas intervjuades angående utanförskapet inom sportvärlden, särskilt kopplat till diskrimineringsgrunder som funktionsnedsättning och etnicitet – ”Sportpanelen om utanförskap inom idrotten”.

Lyssna på inslaget här.

P4 Sörmland, 15 november 2013

Reportage om att Diskrimineringsbyrån Humanitas anordnat demonstrationer med anledning av romregistret – ”Register över romer olagligt”.

Läs här. (ljudfilen är borttagen)

Eskilstuna kommun, 3 juni 2013

Humanitas vann demokratipriset i Eskilstuna 2013. Så här löd motiveringen ”Humanitas tilldelas demokratipriset för föreningens gedigna arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Genom opinionsbildning, ett starkt förebyggande arbete och stöd till enskilda individer verkar de för mångfald, likabehandling och jämställdhet.”Humanitas årets mottagare av demokratipriset”.

Läs mer här.

P4 Sörmland, 20 maj 2011

Radioinslag om Eskilstuna kommuns arbete mot bostadsdiskriminering där Daniela Polhage från Humanitas var en del av det lokala nätverket som arbetade med frågorna – ”Lokalt nätverk mot diskriminering”.

Lyssna på inslaget här.