DISKRIMINERINGSBYRÅN HUMANITAS PUBLIKATIONER

Diskrimineringsbyrån Humanitas tar på egen hand eller tillsammans med andra organisationer fram olika publikationer. Återkommande publikationer är årsrapporter för rådgivningsverksamheten, remissvar på lokal, regional och nationell nivå samt parallellrapporter till FN-organ tillsammans med MR-nätverket. Här nedan finns våra publikationer för nedladdning och spridning. Sidan uppdateras löpande.

ALTERNATIVRAPPORTER TILL FN-ORGAN

2024 – Andra alternativrapporten om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige

2024 – Alternativrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

ÅRSRAPPORTER

2023 – Årsrapport om Diskrimineringsbyrån Humanitas juridiska ärenden

2022 – Årsrapport om Diskrimineringsbyrån Humanitas juridiska ärenden

2021 – Årsrapport om Diskrimineringsbyrån Humanitas juridiska ärenden

REMISSVAR

2024 – Yttrande angående slutbetänkande Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt Barnkonventionen (SOU 2023:40)

2023 – Remissvar: Kunskapsprov för permanent Uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

2021 – Med anledning av ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” (SOU 2021:27)

2021 – Remissvar på betänkandet Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)

2021 – Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)