OM OSS

Diskrimineringsbyrån Humanitas är en av Sveriges 18 lokala antidiskrimineringsbyråer. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att arbeta mot alla former av diskriminering och arbeta främjande för jämlikhet. Sedan starten 2005 har vi bedrivit verksamhet i Sörmland, och sedan 2011 även i Västmanland. Vi finns och verkar i länens samtliga kommuner. Vår främsta finansiär är MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor men vi får även bidrag från kommuner och regioner.

Vårt arbete utgår från den svenska lagstiftningen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Verksamheten har ett rättighetsbaserat perspektiv med utgångspunkten i att alla människor i samhället ska ha samma rättigheter och möjligheter, och vilar på en intersektionell och normkritisk grund.

Vår vision är ett jämlikt samhälle där alla är fria från diskriminering. För att nå denna långsiktiga vision består vårt arbete av tre delar; rådgivningsverksamhet, förebyggande arbete i form av utbildnings- och informationsinsatser samt opinion- och påverkansarbete.

Rådgivningsverksamheten består av kostnadsfri juridisk rådgivning och rättsligt stöd till personer som upplever sig ha blivit utsatta för diskriminering. Det går att söka rådgivning hos oss via e-post eller telefon och våra jurister arbetar under tystnadslöfte.

Humanitas erbjuder ett brett utbud av kunskapshöjande insatser inom offentlig, privat och ideell sektor, men också för allmänheten. Vi utbildar bl.a. i diskrimineringslagen, normkritiskt tänkande och aktiva åtgärder. Varje insats utformas i dialog med beställaren och det finns alltid möjlighet att skräddarsy upplägget efter verksamhetens specifika förutsättningar och behov. Utbildningarna har ett rättighetsbaserat, normkritiskt och intersektionellt perspektiv.

Opinion- och påverkansarbetet är en viktig del av Diskrimineringsbyrån Humanitas verksamhet då samhällsdebatten kring diskrimineringsfrågor och jämlikhet är föränderlig. Vi är en viktig röst i samhället för att synliggöra orättvisor och värna om mänskliga rättigheter. Vi verkar lokalt genom att delta i och arrangera utåtriktade aktiviteter i både Västmanland och Sörmland. Förutom fysisk närvaro sker vårt opinionsbildande arbete genom informationsspridning, debatt och samtal i traditionella medier och i sociala medier. Därutöver svarar vi på relevanta remisser på såväl lokal, regional och nationell nivå. För ett mer kraftfullt opinionsbildande arbete söker vi breda samarbeten med bland annat myndigheter, organisationer och föreningar som är relevanta inom området.

Vi söker alltid samverkan med andra aktörer och finns med i olika nätverk och forum. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har någon idé för samverkan!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev genom att klicka på denna länk.

Du kan också följa oss i de sociala medierna:

Instagram
Facebook

Diskrimineringsbyrån Humanitas finansieras av: