Om Humanitas

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Humanitas skapat 12 blogginlägg för.

DEBATTARTIKEL OM SNABBUTREDNINGARS HOT MOT DEMOKRATIN

Diskrimineringsbyrån Humanitas har tillsammans med 14 antidiskrimineringsbyråer skrivit om riskerna med kortare remissrundor och snabbutredningar. Kortare remissrundor gör inte bara att processen att stifta lagar blir mindre demokratisk, det kan också få både långtgående och ödesdigra konsekvenser för såväl den som drabbas som för samhället i stort. Detta då det resulterar i otydliga lagar med oförutsedda utfall. I slutändan riskerar vi att stifta bristfälliga lagar och att avskaffa rättigheter

Av |2024-02-20T13:19:20+01:00februari 20, 2024|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för DEBATTARTIKEL OM SNABBUTREDNINGARS HOT MOT DEMOKRATIN

DEBATTARTIKEL OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I SKOLAN

Diskrimineringsbyrån Humanitas har tillsammans med femton andra antidiskrimineringsbyråer larmat om omfattande diskriminering i landets skolor. Texten i sin helhet finns nedan, länk till artikeln finns här. Om föräldrar struntar i skolplikten och förhindrar sina barns skolgång kan de straffas eller få sina barn omhändertagna. Om skolor förvägrar barn den utbildning de har rätt till händer däremot ingenting. Det finns i Sverige i dag ett allvarligt systemfel där skolor ger

Av |2024-02-15T11:33:29+01:00februari 15, 2024|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för DEBATTARTIKEL OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I SKOLAN

FLER ANMÄLNINGAR OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I SKOLAN

Pressmeddelande FLER ANMÄLNINGAR OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I SKOLAN Funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet fortsätter vara de vanligaste grunderna till diskriminering i Södermanland och Västmanland, där antalet ärenden ökar. Det visar en årsrapport från Diskrimineringsbyrån Humanitas. Sedan 2020 har antalet rapporterade fall av diskriminering relaterade till funktionsnedsättning ökat markant, en utveckling som även bekräftas av landets övriga antidiskrimineringsbyråer som tillsammans tar emot hundratals liknande fall. Likaså har Diskrimineringsombudsmannen sett en tredubbling

Av |2024-02-07T14:57:11+01:00februari 7, 2024|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för FLER ANMÄLNINGAR OM BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET I SKOLAN

TRÄFFA VÅR PRAKTIKANT

Träffa Jennifer, vår praktikant för hela vårterminen 2024! Vem är du? Jag heter Jennifer Yngveson, är 22 år och pluggar kandidatprogram i mänskliga rättigheter vid Enskilda högskolan Stockholm. Jag går just nu min sista termin och har fått möjligheten att ha praktik på Humanitas. Hur kom det sig att du sökte dig till MR och Humanitas? Jag har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och rättvisefrågor med ett särskilt

Av |2024-02-15T11:10:53+01:00februari 1, 2024|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för TRÄFFA VÅR PRAKTIKANT

CIVILSAMHÄLLETS RAPPORT TILL FN:S KOMMITTÉ FÖR EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER

Civilsamhällets gemensamma parallellrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK) har nu lämnats in! Humanitas har tillsammans med 31 organisationer tagit fram underlag och skrivit under rapporten, som kommer att ligga till grund för den granskning som FN i Genève gör av hur Sveriges lever upp till sina skyldigheter. I rapporten framgår det att tillgången till ett flertal rättigheter i Sverige försämrats sedan förra granskningsperioden. Rapporten

Av |2024-01-23T14:20:29+01:00januari 23, 2024|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för CIVILSAMHÄLLETS RAPPORT TILL FN:S KOMMITTÉ FÖR EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER

SKOLVERKETS BEDÖMNING AV LÄGET I SKOLVÄSENDET 2023

Skolverket har publicerat en rapport utifrån deras bedömning av läget i skolväsendet 2023. Rapporten utgår från flera olika områden inom skolan, däribland skillnader i kunskapsutveckling, lärares möjligheter att tillgodose en högkvalitativ undervisning, ökat fokus på likvärdighet och minskad segregation samt åtgärder för ökat ansvar från staten. Många delar i rapporten berör frågor som kan kopplas till diskriminering eller risk för diskriminering. Nedan följer några punkter som utifrån våra verksamhetsområden

Av |2023-09-13T13:50:46+01:00september 13, 2023|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för SKOLVERKETS BEDÖMNING AV LÄGET I SKOLVÄSENDET 2023

DEBATTARTIKEL OM RISK FÖR DISKRIMINERING VID FÖRBUD MOT ATT FASTA

Diskrimingeringsbyrån Humanitas har med anledning av förbud mot att fasta i grundskolan publicerat en debattartikel. Vi ser allvarligt på risken för diskriminering genom beslut som begränsar barn och ungas möjlighet att uttrycka och bejaka religiösa högtider på det sätt som barnet vill.   Debattartikeln finns publicerad här och nedan följer texten i sin helhet: Ramadan har nyligen inletts. För hundratusentals muslimer i Sverige är fastan ett sätt att uttrycka tacksamhet

Av |2023-04-05T14:39:02+01:00april 5, 2023|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för DEBATTARTIKEL OM RISK FÖR DISKRIMINERING VID FÖRBUD MOT ATT FASTA

HUMANITAS LANSERAR NY STRATEGI FÖR 2023-2025

Det är med stolthet som Diskrimineringsbyrån Humanitas officiellt lanserar den nya strategin för 2023-2025. Vi har tagit fram en långsiktig inriktning som bygger på verksamhetens tre ben och rör oss mot att bli större, nå ut i hela området och inneha en samverkande funktion  vad gäller diskrimineringsfrågor. Arbetet med strategin har pågått sen slutet av 2021 genom ett gediget arbete. Relevant forskning och rapporter har studerats. Mediebevakning, enkätundersökningar, workshops

Av |2023-03-06T13:39:57+01:00mars 3, 2023|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för HUMANITAS LANSERAR NY STRATEGI FÖR 2023-2025

MAJORITETEN AV ANMÄLNINGARNA HAR FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM DISKRIMINERINGSGRUND

Pressmeddelande 16 februari 2023 MAJORITETEN AV ANMÄLNINGARNA UNDER 2022 HAR FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM DISKRIMINERINGSGRUND Arbetslivet och skolväsendet är de vanligaste områdena för diskriminering, och funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund står för majoriteten av anmälningarna. Det konstaterar Diskrimineringsbyrån Humanitas i sin rapport om diskriminering i Södermanland och Västmanland under 2022. Diskrimineringsbyrån tar årligen emot ett 50-tal anmälningar om diskriminering. Under 2022 har byrån haft två människorättsjurister på plats varav den juridiskt ansvariga arbetat

Av |2023-03-30T20:08:29+01:00februari 16, 2023|Uncategorized|Kommentarer inaktiverade för MAJORITETEN AV ANMÄLNINGARNA HAR FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM DISKRIMINERINGSGRUND

RAPPORTSLÄPP

För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer gör i Sverige i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter släpper vi en rapport. Den kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Vi vill visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en utökad och formaliserad samverkan mellan relevanta aktörer där vi inkluderas i arbetet för

Av |2023-01-16T10:14:27+01:00augusti 15, 2022|Uncategorized|0 kommentarer
Till toppen