Bli medlem i Diskrimineringsbyrån!

Vi samlar individer, föreningar och verksamheter som på något sätt arbetar med eller är engagerade inom rättighetsarbete. Bli medlemmar ni också!

För en starkare röst i debatten

Mänskliga rättigheter är inget som är vunnet för alltid. Det är rättigheter vi måste fortsätta kämpa för. Tillsammans blir vi en starkare och gemensam röst för ett bättre diskrimineringsskydd och ett mer jämlikt samhälle.

En kostnadsfri utbildning för medlemsföreningar

Som medlem hos oss får er verksamhet en kostnadsfri grundläggande utbildning om diskrimineringslagen och diskrimineringens bakomliggande orsaker. Utbildningen kan riktas till både styrelser och medlemmar i er organisation.

nätverk för jämlikhet

Två gånger per år anordnar vi nätverksträffar för medlemmar och medlemsorganisationer med syfte att diskutera och underlätta samverkan kring rättighetsfrågor lokalt i Sörmland och Västmanland.

Information via medlemskap

Vi uppdaterar och informerar om aktiviteter i regionen. Dessutom får ni regelbundna uppdateringar om nyheter inom lagstiftning och andra aktuella händelser inom diskrimineringsområdet.

Medlemsavgift

Medlemskap hos Diskrimineringsbyrån kostar 50 kr/person och 100 kr/organisation och betalas årligen. Fyll i formuläret nedan så skickar vi betalningsuppgifter.

behandling av personuppgifter

Vi registrerar medlemsuppgifter i vårt medlemsregister. När medlemskapet avslutas raderas alla uppgifter. Vi lämnar inte ut information till tredje part. Dina uppgifter används enbart i syfte att informera om aktuella händelser i verksamheten.

Välkommen!

OBS! Använd webbläsaren Google Chrome när du fyller i detta formulär.Fyll i formuläret så skickar vi betalningsuppgifter. Välkommen!

Diskrimineringsbyrån höll en mycket intressant utbildning om ett likvärdigt bemötande och HBTQ-frågor för vår personal på ÖNH-kliniken. Föreläsaren var saklig, påläst och kunnig och utbildningen var intressant att lyssna på. Vi är mycket nöjda och rekommenderar andra verksamheter att genomgå utbildningen.

Malena Nilsson

Enhetschef, leg. Audionom

Bra genomförd utbildning. En bra blandning mellan teori och samtal varvat med praktiska övningar och reflektioner

Medarbetare

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Snygg presentation. Intressant innehåll och bra underlag till det dagliga arbetet med bemötande. Jag hade ingen aning om de sju fastställda diskrimineringsgrunderna, tack!

Medarbetare

Kontaktcenter Västerås stad