Bli medlem i Diskrimineringsbyrån!

Diskrimineringsbyrån Humanitas i Sörmland och Västmanland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Vi är ett nätverk som samlar individer och ideella föreningar som på något sätt arbetar med frågan. Bli medlemmar ni också!

För en starkare röst i debatten

Mänskliga rättigheter är inget som är vunnet för alltid. Det är rättigheter vi måste kämpa för varje dag. Tillsammans blir vi en starkare och gemensam röst för ett starkare diskrimineringsskydd och som mänsklig röst i debatten.

En kostnadsfri utbildning för medlemsföreningar

Som medlem hos oss erbjuds er förening en kostnadsfri utbildning om diskrimineringslagen och diskrimineringens bakomliggande orsaker. Utbildningen kan riktas till både styrelser och medlemmar i er organisation.

nätverk för jämlikhet

Två gånger per år anordnar vi nätverksträffar för medlemmar och medlemsorganisationer med syfte att diskutera och underlätta samverkan kring rättighetsfrågor lokalt i Sörmland och Västmanland.

Information via medlemskap

Vi uppdaterar och informerar om aktiviteter i regionen. Dessutom får ni regelbundna uppdateringar om nyheter i diskrimineringslagen och om pågående diskrimineringsfall.

Medlemsavgift

Medlemskap hos Diskrimineringsbyrån kostar 50 kr/person och 100 kr/organisation och betalas årligen. Fyll i formuläret nedan så skickar vi betalningsuppgifter.

Vi registrerar medlemsuppgifter i vårt medlemsregister, när medlemskapet avslutas raderas alla uppgifter. Vi lämnar inte ut information till tredje part. Dina uppgifter används enbart i syfte att informera om aktuella händelser i verksamheten.

Välkommen!Fyll i formuläret så skickar vi betalningsuppgifter. Välkommen!

Diskrimineringsbyrån höll en mycket intressant utbildning om ett likvärdigt bemötande och HBTQ-frågor för vår personal på ÖNH-kliniken. Föreläsaren var saklig, påläst och kunnig och utbildningen var intressant att lyssna på. Vi är mycket nöjda och rekommenderar andra verksamheter att genomgå utbildningen.

Malena Nilsson

Enhetschef, leg. Audionom

Bra genomförd utbildning. En bra blandning mellan teori och samtal varvat med praktiska övningar och reflektioner

Medarbetare

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Snygg presentation. Intressant innehåll och bra underlag till det dagliga arbetet med bemötande. Jag hade ingen aning om de sju fastställda diskrimineringsgrunderna, tack!

Medarbetare

Kontaktcenter Västerås stad