STYRELSEN 2023

Ordförande

Isabel Jansson, Eskilstuna
Enhetschef kommunikationsavdelningen, Eskilstuna kommun

Isabel är ordförande sedan 10 år tillbaka. Hon är uppväxt och bor i Eskilstuna tillsammans med sin sambo och deras son.
Isabel har under hela sitt liv haft ett stort engagemang för människors fri-och rättigheter och har arbetat och varit engagerad i ideella föreningar under hela sitt vuxna liv. Hon är utbildad inom media- och kommunikationsvetenskap på högskolan i Dalarna och har under de senaste 10 åren arbetat med kommunikation inom Eskilstuna kommun. Nu senast som enhetschef. Hennes yrkesval bottnar i möjligheten att säkra rätt och riktig samhällsinformation till alla människor boende i kommunen.
Ledamot och vice ordförande

Leif Thorstensson, Torshälla
Pensionär, tidigare idrottsutvecklare, Svenska Parasportförbundet

Leif är numera pensionär men har ett långt arbetsliv bakom sig inom bland annat parasporten. Leif är vice ordförande i föreningen och har varit styrelseledamot en längre tid. Han har varit engagerad i olika föreningar med fokus på människors bästa.

Ledamot

Sara Molander, Eskilstuna
Chef inom offentlig förvaltning

Eskilstunabo med engagemang för mänskliga rättigheter och ett gott samhälle för oss alla. Sara har arbetat med rättighetsfrågor nästan hela sitt liv, som föreningsmänniska, som förtroendevald i politiska uppdrag och som anställd. Idag arbetar hon som chef och ledare inom offentlig förvaltning.

Ledamot
Anita Pettersson, Eskilstuna, Torshälla
Pensionär, tidigare bland annat kommunstrateg, Eskilstuna kommun
Anita är numera pensionär men har ett långt arbetsliv bakom sig där hon bland annat arbetat inom personal-, utbildnings- och näringslivsområdet. Innan Anita gick i pension var hon kommunstrateg med inriktning på jämställdhet och mångfald. Hon har även en gedigen bakgrund inom föreningslivet och styrelser. Jämställdhet och rättighetsfrågor är en röd tråd i Anitas engagemang.

Ledamot

Josefin Alm, Västerås
Student i språk och kommunikation, MDU

Josefin har tidigare praktiserat hos oss på Humanitas inom ramen för sin masterutbildning i språk och kommunikation. Hon har tidigare studerat genus och mänskliga rättigheter. Josefin har bred erfarenhet av att arbeta med frågor om normer, HBTQ-rättigheter, jämställdhet och intersektionalitet.

Ledamot

Daniel Gamboa Esquivel, Västerås
Utvecklingsledare, Länsstyrelsen

Daniel arbetar med samhällsskydd och beredskapsfrågor inom Länsstyrelsen i Västmanland. Tidigare har han arbetat med social hållbarhet. Daniel har lång erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete inom såväl idrottsrörelsen som fackföreningar och Röda Korset. Daniel har särskilt arbetat med frågor som berör demokrati, delaktighet, barnrätt, mänskliga rättigheter och integration.

Ledamot

Chouchou Irambona, Eskilstuna
Arbetar med freds- och utvecklingsfrågor

Chouchou har en bred akademisk bakgrund inom freds- och utvecklingsstudier, juridik och utveckling. Hon bedrev forskning på African Union-högkvarteret i Addis Abeba och har god insyn i olika institutioners möjligheter att förverkliga mänskliga rättigheter. Chouchou har ett stort engagemang i frågor som berör mänskliga rättigheter, fred, demokrati och globalisering.

KANSLI

Amélie Poletti Lundström
Verksamhetsansvarig

Amélie är utbildad människorättsjurist och har under tio års tid arbetat inom civilsamhället och FN med migration, jämställdhet och ickediskriminering, både i Sverige och utomlands. Utöver svenska talar hon även flytande engelska och franska. Sedan 2020 är hon verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Aws Al-Kohaili
Jurist och informatör

Aws är utbildad jurist och ansvarar för den juridiska verksamheten på Diskrimineringsbyrån Humanitas. Han arbetar därutöver med informationsspridning och utbildningsinsatser. Aws har erfarenheter från ideella organisationer och myndigheter. Aws har även tidigare arbetat med diskrimineringsrätt på en annan antidiskrimineringsbyrå och är specialiserad inom nationell och europeisk diskrimineringslagstiftning, mänskliga rättigheter och folkrätt.
Utöver svenska talar han även norska, engelska och arabiska.

Felicia Granath
Kommunikationsstrateg

Felicia är utbildad människorättsvetare och har tidigare arbetat inom civilsamhället och näringslivet med mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet. Felicia har lång erfarenhet av föreningsarbete och politik. Hon bor i Västerås och arbetar för närvarande på deltid med Humanitas strategiska arbete inom kommunikation och opinionsbildning.

Jennifer Yngvesson
Praktikant

Jennifer är vår praktikant VT24 och studerar kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm.