STYRELSEN 2023

Ordförande

Isabel Jansson, Eskilstuna
Enhetschef kommunikationsavdelningen, Eskilstuna kommun

Isabel är ordförande sedan 10 år tillbaka. Hon är uppväxt och bor i Eskilstuna tillsammans med sin sambo och deras son.
Isabel har under hela sitt liv haft ett stort engagemang för människors fri-och rättigheter och har arbetat och varit engagerad i ideella föreningar under hela sitt vuxna liv. Hon är utbildad inom media- och kommunikationsvetenskap på högskolan i Dalarna och har under de senaste 10 åren arbetat med kommunikation inom Eskilstuna kommun. Nu senast som enhetschef. Hennes yrkesval bottnar i möjligheten att säkra rätt och riktig samhällsinformation till alla människor boende i kommunen.
Ledamot
Anita Pettersson, Eskilstuna
Pensionär, tidigare bland annat kommunstrateg, Eskilstuna kommun
Anita är numera pensionär men har ett långt arbetsliv bakom sig där hon bland annat arbetat inom personal-, utbildnings- och näringslivsområdet. Innan Anita gick i pension var hon kommunstrateg med inriktning på jämställdhet och mångfald. Hon har även en gedigen bakgrund inom föreningslivet och styrelser. Jämställdhet och rättighetsfrågor är en röd tråd i Anitas engagemang.
Ledamot

Daniel Gamboa Esquivel, Västerås
Beredskapsstrateg, Enköpings kommun

Daniel arbetar med samhällsskydd och beredskapsfrågor. Tidigare har han arbetat med social hållbarhet samt på Länsstyrelsen i Västmanland. Daniel har lång erfarenhet av styrelse- och föreningsarbete inom såväl idrottsrörelsen som fackföreningar och Röda Korset. Daniel har särskilt arbetat med frågor som berör demokrati, delaktighet, barnrätt, mänskliga rättigheter och integration.

Ledamot

Josefin Alm, Västerås
Handläggare för Västerås stad

Josefin har tidigare praktiserat hos oss på Humanitas inom ramen för sin utbildning i språk och kommunikation. Hon arbetar nu inom Västerås stad som handläggare och studerar samtidigt mänskliga rättigheter. Josefin har bred erfarenhet av att arbeta med frågor om normer, HBTQ-rättigheter, jämställdhet och intersektionalitet.

Ledamot

Chouchou Irambona, Eskilstuna
Arbetar med freds- och utvecklingsfrågor

Chouchou har en bred akademisk bakgrund inom freds- och utvecklingsstudier, juridik och utveckling. Hon bedrev forskning på African Union-högkvarteret i Addis Abeba och har god insyn i olika institutioners möjligheter att förverkliga mänskliga rättigheter. Chouchou har ett stort engagemang i frågor som berör mänskliga rättigheter, fred, demokrati och globalisering.

Ledamot

Jenny Dunberg, Eskilstuna 
Tf. myndighetschef, Flens kommun

Jenny är utbildad jurist och har sin hemvist inom humanjuridiken och offentlig förvaltning. Hon drivs av utveckling, individ- såväl som verksamhets- och samhällsutveckling, alltid med fokus på rättvisa, jämlikhet och respekt!

Ledamot

Magnus Uhlin, Västerås
Strateg Hallstahammars kommun

Magnus är född och uppvuxen i Västerås. Han har länge arbetat inom offentlig sektor, främst inom ekonomi, verksamhetsutveckling, ledning och styrning. Han har även arbetat inom Västerås Stadsmission. Magnus strävar efter en värld där alla människor är värdefulla, och har på olika sätt engagerat sig i människor med sämre förutsättningar i livet.

KANSLI

Amélie Poletti Lundström
Verksamhetsansvarig

Amélie är utbildad människorättsjurist och har under tio års tid arbetat inom civilsamhället och FN med migration, jämställdhet och ickediskriminering, både i Sverige och utomlands. Utöver svenska talar hon även flytande engelska och franska. Sedan 2020 är hon verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Aws Al-Kohaili
Jurist och informatör

Aws är utbildad jurist och ansvarar för den juridiska verksamheten på Diskrimineringsbyrån Humanitas. Han arbetar därutöver med informationsspridning och utbildningsinsatser. Aws har erfarenheter från ideella organisationer och myndigheter. Aws har även tidigare arbetat med diskrimineringsrätt på en annan antidiskrimineringsbyrå och är specialiserad inom nationell och europeisk diskrimineringslagstiftning, mänskliga rättigheter och folkrätt.
Utöver svenska talar han även norska, engelska och arabiska.

Felicia Granath
Kommunikationsstrateg

Felicia är utbildad människorättsvetare och har tidigare arbetat inom civilsamhället och näringslivet med mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet. Felicia har lång erfarenhet av föreningsarbete och politik. Hon bor i Västerås och arbetar för närvarande på deltid med Humanitas strategiska arbete inom kommunikation och opinionsbildning.

Jennifer Yngvesson
Praktikant

Jennifer är vår praktikant VT24 och studerar kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm.