SVERIGES ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅER

Diskrimineringsbyrån Humanitas är en av Sveriges 18 lokala antidiskrimineringsbyråer. Vi är alla religiöst- och partipolitiskt oberoende och vårt grunduppdrag är detsamma – för alla människors lika rättigheter och möjligheter!

Samtliga byråer får ekonomiskt verksamhetsstöd från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Uppdraget är att förebygga och motverka diskriminering genom kostnadsfri rådgivning, utbildningar och informationsspridning. Vi har ingen riksförening men samverkar på många olika sätt.

Kontakta din närmsta antidiskrimineringsbyrå.

NORRLAND
Rättighetscentrum Norrbotten
Rättighetscentrum Västerbotten
Diskrimineringsbyrån Gävleborg

SVEALAND
Rättighetscentrum Dalarna
Agera Värmland
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
ADB Stockholm Syd
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
Civil Rights Defenders Stockholm
Diskrimineringsbyrån Humanitas
Rättighetscenter Örebro

GÖTALAND
Byrån Mot Diskriminering i Östergötland
Antidiskrimineringsbyrån Väst
Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal
Rättighetscentrum Halland
Antidiskrimineringsbyrån Sydost
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Malmö mot Diskriminering