Diskriminering

Vad innebär diskriminering?

Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Vi menar att det finns både juridisk diskriminering och strukturell diskriminering.

Juridisk diskriminering

Den juridiska diskrimineringen är den som regleras av Diskrimineringslagen. Lagen finns som ett skydd mot orättvis behandling och anger vad som är olaglig särbehandling eller diskriminering.

Strukturell diskriminering

Den strukturella diskrimineringen kan uttrycka sig i svårigheter när du söker arbete, som misstänksamma blickar i butiken eller i en uppfattning om att du blir annorlunda bemött på grund av till exempel din etnicitet, din religion eller ditt kön.

Den strukturella diskrimineringen sker utifrån olika maktstrukturer som påverkar normer, förväntningar och beteenden som medför konsekvenser för människor på olika sätt i samhället.

Det är ofta skillnad mellan lagens definition av diskriminering och den egna upplevelsen av diskriminering. Upplevelser av att ha blivit orättvist behandlad eller kränkt omfattas inte alltid av lagen. Vi arbetar därför mot diskriminering med ett maktperspektiv. Lagen är ett verktyg för att motverka diskriminering. Opinionsbildning och utbildningar med fokus på normer, makt och fördomar är ett annat.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering. I diskrimineringslagen definieras vad som anses vara juridisk diskriminering och reglerar bl.a. olika former av diskriminering, skyddade diskrimineringsgrunder och var diskrimineringsskyddet gäller.

Enligt diskrimineringslagen beskrivs diskriminering som att en individ missgynnas eller kränks och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna samt har skett inom ett samhällsområde som omfattas av diskrimineringslagen.

De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringsförbudet gäller inte överallt. Händelser i privatlivet är t.ex. inte skyddade av lagen. Förbudet mot diskriminering gäller bl.a. inom arbetslivet, utbildning, varor, tjänster och bostäder, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Läs mer om diskrimineringsskyddet här.

Anmäl diskriminering

Upplever du dig diskriminerad? Gör en anmälan genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Vi kontaktar dig så snart vi har möjlighet. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Genom att fylla i formuläret skickas dina uppgifter till vår handläggare. Dina uppgifter raderas när ditt ärende avslutas. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt godkännande.Ja, vi arbetar självklart under tystnadslöfte för att du ska känna dig trygg.

Diskrimineringsbyrån höll en mycket intressant utbildning om ett likvärdigt bemötande och HBTQ-frågor för vår personal på ÖNH-kliniken. Föreläsaren var saklig, påläst och kunnig och utbildningen var intressant att lyssna på. Vi är mycket nöjda och rekommenderar andra verksamheter att genomgå utbildningen.

Malena Nilsson

Enhetschef, leg. Audionom

Bra genomförd utbildning. En bra blandning mellan teori och samtal varvat med praktiska övningar och reflektioner

Medarbetare

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Snygg presentation. Intressant innehåll och bra underlag till det dagliga arbetet med bemötande. Jag hade ingen aning om de sju fastställda diskrimineringsgrunderna, tack!

Medarbetare

Kontaktcenter Västerås stad