ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE DÄR ALLA ÄR FRIA FRÅN DISKRIMINERING 
Är du intresserad av att nå denna vision tillsammans med oss? Mänskliga rättigheter är inget som är vunnet för alltid. Det är rättigheter vi måste fortsätta kämpa för. Tillsammans blir vi en starkare och gemensam röst för ett bättre diskrimineringsskydd och ett mer jämlikt samhälle.

BLI MEDLEM
Vi samlar individer, föreningar och verksamheter som på något sätt arbetar med eller är engagerade inom rättighetsarbete. Bli medlemmar du också. Mer information här.

PRAKTIK
Är du intresserad av att placera dina verksamhetsförlagda studier hos oss på Diskrimineringsbyrån Humanitas? Sista ansökningsdagar för praktikplats är den 14 maj (för HT) respektive den 22 oktober (för VT). All nödvändig information hittar du här.

SKRIV DIN UPPSATS HOS OSS
Planerar du att skriva en uppsats om diskriminering, normkritiska perspektiv eller jämlikhet? Diskrimineringsbyrån Humanitas kan erbjuda dig en kontorsplats och ställa upp med litteratur och empiriskt material under tiden du skriver uppsats. Anmäl ditt intresse till info@humanitas.se.

SAMVERKAN – PROJEKT OCH KAMPANJ
För att nå vår vision samverkar vi med olika aktörer inom offentlig och ideell sektor. Har du någon projekt- eller kampanjidé där vi skulle kunna bygga något tillsammans? Tveka inte att ta kontakt med oss, skriv till info@humanitas.se.

Vi är den samverkande och pådrivande kraften mot diskriminering i Sörmland och Västmanland. Välkommen att delta i arbetet mot diskriminering och för ett jämlikt samhälle!