ÅRSMÖTE OCH NY STYRELSE

Diskrimineringsbyrån Humanitas har haft årsmöte och valde en ny styrelse! Vår nya styrelse består av Isabel Jansson (ordförande, omval), Anita Pettersson (omval), Josefin Alm (omval), Daniel Gamboa Esquivel (omval), Chouchou Irambona (omval), Jenny Dunberg (nyval), Magnus Uhlin (nyval). Vi tackade av Sara Molander och Leif Thorstensson, som båda avgick från styrelsen efter många års engagemang. Stort tack riktar vi än en gång till våra avgående ledamöter, och hälsar våra