PRESSMEDDELANDE: ETNICITET & FUNKTIONSNEDSÄTTNING – VANLIGASTE DISKRIMINERINGSGRUNDER

Pressmeddelande 8 februari 2022 ETNICITET OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING – VANLIGASTE DISKRIMINERINGSGRUNDER Arbetslivet och skolväsendet är de vanligaste områdena för diskriminering, och funktionsnedsättning och etnicitet är de vanligaste diskrimineringsgrunderna. Det konstaterar Diskrimineringsbyrån Humanitas i sin rapport om diskriminering i Södermanland och Västmanland under 2021. Diskrimineringsbyrån tar årligen emot ett 50-tal anmälningar om diskriminering. Sedan oktober har byrån två människorättsjurister på plats varav den juridiskt ansvariga arbetat med vår kostnadsfria rådgivning och