Pressmeddelande 8 februari 2022

ETNICITET OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING – VANLIGASTE DISKRIMINERINGSGRUNDER

Arbetslivet och skolväsendet är de vanligaste områdena för diskriminering, och funktionsnedsättning och etnicitet är de vanligaste diskrimineringsgrunderna. Det konstaterar Diskrimineringsbyrån Humanitas i sin rapport om diskriminering i Södermanland och Västmanland under 2021.

Diskrimineringsbyrån tar årligen emot ett 50-tal anmälningar om diskriminering. Sedan oktober har byrån två människorättsjurister på plats varav den juridiskt ansvariga arbetat med vår kostnadsfria rådgivning och utrett inkommande anmälningar under hela 2021.

Etnicitet har varit den vanligaste diskrimineringsgrunden sedan byrån startades 2005 och 15 år framåt. Nytt för 2020 och 2021 är att anmälningar med funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund ökat avsevärt. Av 45 anmälningar om diskriminering under 2021 har 17 av dem grundats på funktionsnedsättning och 13 på etnicitet.

Diskrimineringsbyråns årsrapport för 2021 visar också att arbetslivet och utbildningssektorn är de i särklass vanligaste samhällsområdena för diskriminering i Södermanland och Västmanland. Under 2020 fick Humanitas in ett ovanligt stort antal ärenden som gällde bristande tillgänglighet inom skolväsendet. Trenden bestod i 2021 men det har även blivit vanligt med ärenden som rör bristande tillgänglighet i det vuxna arbetslivet.

Statistiken visar tydligt att rasism och etnisk diskriminering fortsätter vara ett stort samhällsproblem i Södermanland och Västmanland. Gällande ökningen av anmälningar om bristande tillgänglighet är det en trend som antidiskrimineringsbyråer i hela Sverige vittnar om. Vi tror också att mörkertalet av diskrimineringsfall inom alla sju diskrimineringsgrunder är stort och att mer information om individens mänskliga rättigheter behöver spridas, säger Helena Dzabic, juridiskt ansvarig på Diskrimineringsbyrån Humanitas.

Diskrimineringsbyrån Humanitas erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till den som upplever sig diskriminerad. Dessutom arbetar byrån förebyggande mot diskriminering genom återkommande utbildningsinsatser för arbetsgivare, skolor och föreningar.

Kontaktuppgifter:

Helena Dzabic, juridiskt ansvarig
helena@humanitas.se
072-212 23 25

Amélie Poletti Lundström, verksamhetsansvarig
amelie@humanitas.se
072-39 42 325