CIVILSAMHÄLLETS RAPPORT TILL FN:S KOMMITTÉ FÖR EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER

Civilsamhällets gemensamma parallellrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK) har nu lämnats in! Humanitas har tillsammans med 31 organisationer tagit fram underlag och skrivit under rapporten, som kommer att ligga till grund för den granskning som FN i Genève gör av hur Sveriges lever upp till sina skyldigheter. I rapporten framgår det att tillgången till ett flertal rättigheter i Sverige försämrats sedan förra granskningsperioden. Rapporten