Civilsamhällets gemensamma parallellrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK) har nu lämnats in! Humanitas har tillsammans med 31 organisationer tagit fram underlag och skrivit under rapporten, som kommer att ligga till grund för den granskning som FN i Genève gör av hur Sveriges lever upp till sina skyldigheter.

I rapporten framgår det att tillgången till ett flertal rättigheter i Sverige försämrats sedan förra granskningsperioden. Rapporten visar även på ett flertal exempel där staten bryter mot sina åtaganden enligt konventionen, samt att det saknas ett systematiskt arbete för att tillgodose de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Granskningen kommer att äga rum på FN i Genève den 21-22 februari.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.