STUDIE OM BARNAHUS I ESKILSTUNA

I början av februari i år publicerade Jennifer Yngveson en kandidatuppsats inom mänskliga rättigheter om barns rätt till delaktighet på Barnahus i Eskilstuna. Barnahus i Eskilstuna är en verksamhet med syfte att på ett barnanpassat sätt utföra barnförhör med barn som misstänks utsatts för våld. Samverkan sker mellan socialtjänsten i Eskilstuna och Strängnäs, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten i Eskilstuna och Region Sörmland. Barnkonventionens artikel 12 om barns rätt till delaktighet är