Vår ordförande, Isabel Jansson, firar 10 år hos oss!

Vi är så tacksamma för ditt engagemang och den tid du lagt ner på oss.

Varför valde du att engagera dig i Humanitas?

– Mitt engagemang i Humanitas sträcker sig väldigt långt tillbaka. I början visste jag egentligen inte speciellt mycket om föreningen utan det var en slump att jag kom i kontakt med föreningen. Men inledningsvis var det mitt engagemang för mänskliga rättigheter och föreningslivet som gjorde att jag ville ingå i styrelsen. Mitt engagemang tidigare hade ofta varit kopplat till internationellt solidaritetsarbete av olika slag och nu blev det nästan mer intressant när det blev i en regional/lokal kontext. Att verkligen kunna skapa skillnad på hemmaplan.

Hur kommer det sig att du har varit engagerad inom Humanitasunder de senaste tio åren?

– Humanitas är en fantastisk förening att vara engagerad i. Under dessa tio år har det hänt otroligt mycket och de senaste åren är jag otroligt stolt över hur bred kompetens vi har i verksamheten. Vi har länge strävat efter att ha juridisk kompetens för att själva kunna driva fall längre. Där är vi nu tillsammans med att vi stärkt upp med kompetens inom kommunikation. Vi har också alltid haft en väldigt bra och engagerad styrelse. Dessa faktorer tillsammans har varit avgörande för att jag varit kvar så länge. Det händer ständigt saker i verksamheten. Det är en varm, glad och hoppfull verksamhet. Jag får kraft och energi själv att vara en del av den och vet samtidigt att våra fantastiska medarbetare gör skillnad för människor i vardagen. Det är en fantastisk kombination.

Finns det någon fråga som du brinner extra mycket för?

– Oj, det är svårt att svara på. Ett rättvist samhälle står för så himla mycket. Det finns mycket på strukturell nivå som behöver lösas för att världen ska bli den plats jag skulle önska. Jag brinner för att göra samhället lite mer jämlikt. Att vi alla har samma förutsättningar i samhället för att kunna ta sig an saker. Idag ser det inte ut så. Det är också därför vi har vår diskrimineringslagstiftning. Men det finns också många saker som faller utanför den. Hur vi beter oss och hur vi är mot varandra. Jag tror att förståelsen för andra människor, förståelsen för våra skillnader och framförallt vad skillnaderna gör med och för oss är det jag brinner mest för. Jag jobbar ju också till vardags med kommunikation och har stor respekt för vad ord och visuella uttryck gör med oss.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att engagera sig?

– Engagera dig! Antingen i föreningslivet eller i ett politiskt parti. Det är viktigt för det samhälle du lever och existerar i. Villl man engagera sig i Humanitas så säger jag Välkommen! Vi är alltid i behov av personer i föreningen. Allt är välkommet. Det finns ju tusen olika sätt att engagera sig. Gå en kurs vi håller i, bli medlem, höj din röst om oss till din bekantskapskrets eller lotsa folk i behov av stöd till oss. Vi finns här för att människor ska få upprättelse om de varit med om diskriminering men vi finns också här för att förebygga att det händer. Det finns tusen sätt att engagera sig – det viktiga är att göra det.  Det går alltid att kontakta mig, någon annan i styrelsen eller verksamheten för att veta hur.

Har du något mer du skulle vilja lägga till?

– Glöm inte att följa Humanitas i våra sociala kanaler på Facebook och Instagram. Där delar vi aktuella evenemang och händelser som rör oss men också kunskap om diskriminering.